Hjemløs?
Her findes kontaktinformation, opholds- og kostpris for Intern afdeling.
Vores tilbud
Her kan findes information om de forskellige tilbud, der hører under Forsorgshjemmet Saxenhøj og Fjordvang.