Opholds- og kostpris

Intern afdeling 2019:

Egenbetalingen er 89 kr./døgn for logi.

Hvis borgerne vælger at benytte Forsorgshjemmet Saxenhøjs tilbud om køb af mad, er prisen for kost 77 kr./døgn (17 kr. for morgenmad, 35 kr. for frokost og 25 kr. for aftensmad)

Der tages forbehold for ændringer, fejl og mangler.