Personale

På Fjordvang er der ansat socialpædagoger og social- og sundhedsassistenter i en ligelig fordeling. Derudover er der mulighed for socialrådgiverbistand.

Desuden er der ansat to køkkenassistenter.

Der er ikke fast nattevagt på Fjordvang, men afdelingen tilses efter behov af Forsorgshjemmets nattevagter.

Hvis der er fysisk/psykisk meget dårlige borgere, eller borgere der er terminale, vurderes behovet for at der sættes fast nattevagt på afdelingen.