Kollegiet

Kollegiet dækker bredt over forskellige indsatser målrettet unge udsatte og/eller hjemløse borgere mellem 18 og 29 år. Ud over selve kollegiet med 10 pladser til unge hjemløse, beliggende på Øster Allé i Nykøbing F., råder afdelingen over 12 startboliger ligeledes i Nykøbing F., et bostøttetilbud og et § 85 tilbud.

Formålet med en særskilt afdeling for unge er at kunne tilbyde andre løsninger end et traditionelt forsorgshjem til denne gruppe. Derved kan der dannes positive synergieffekter i forhold til at blive en del af en ungekultur, opleve rollemodeller, samt skabe mulighed for at personalet indgår mere konstruktivt i de uddannelsesforløb/ aktiveringsforløb, som typisk forefindes i Nykøbing F.