Kollegiet §110

Kollegiet på Øster Allé i Nykøbing har 10 boliger til unge hjemløse i alderen 18 – 24 år. Der er personale på fra kl. 7.00 – 21.00 på hverdage og kl. 10.00 – 18.00 i weekender.

Skulle borgerne have behov for at kontakte forsorgshjemmet uden for disse tider kan modtagelsen på Saxenhøj kontaktes. Derudover opfordres de unge til at kontakte de relevante myndigheder i nødstilfælde. Dette er også en del af socialiseringsaspektet.

På Kollegiet arbejdes der med CTI-metoden i en modificeret form, der er tilpasset en boform. Det betyder at indsatsen stadig er tidsafgrænset, fokuseret i tre faser og aftagende i intensitet, men ikke nødvendigvis handler om stabilisering af boligsituationen. Dette gøres for at leve op til målsætningen om kortere opholdstid på forsorgshjem, ligesom det sætter botræningen og motivationsarbejde i faste rammer.