Målgruppen

Socialt udsatte unge der enten er hjemløse eller i stor fare for at blive det. De unges problematikker kan være mangeartede fx misbrug, sindslidelser, økonomi, kriminalitet m.m. Alderskriterierne er forskellige tilbuddene imellem:

  • Kollegiet: 18 – 24 år.
  • Bostøtten: 18 – 29 år.
  • Startboliger: 18 – 24 år.