Personale

Personalet på Modtagelsen består af socialpædagoger, socialrådgivere og social- og sundhedsassistenter.

Modtagelsen er døgnbemandet hele året rundt.