Er du hjemløs?

Modtagelsen på Forsorgshjemmet Saxenhøj er uvisiteret. Det betyder, at borgerne selv kan henvende sig til afdelingen og forhøre sig, om der er en ledig plads. Derudover kan kommuner, regioner, pårørende og andre relevante parter henvende sig.

Kontakt os