Efterforsorg

Efterforsorg er et tilbud, der gives til borgere, der flytter fra Forsorgshjemmet og ud i egen bolig. Tilbuddet tager udgangspunkt i ”Housing first” tilgangen, og benytter CTI metoden (Critical Time Intervention).

Denne teoretiske tilgang og metode benyttes også på ’Kollegiet’, en uddybende beskrivelse findes derfor under dette menupunkt.

Borgeren starter i CTI- forløb allerede inden udflytning fra Forsorgshjemmet, og har derfor mulighed for at mødes med CTI-medarbejderen inden selve flytningen. Herved skabes de bedste muligheder for en succesfuld overgang til egen bolig.