Ekstern afdeling §85, §99 og §110

Ekstern afdeling yder socialpædagogisk støtte i eget hjem (§ 85 jf. lov om social service), og giver efterforsorg til de borgere, der ønsker dette efter endt ophold på Forsorgshjemmet.
Ekstern afdeling holder til på Højen, beliggende på Kalkbrænderivej 22, 4990 Sakskøbing