SKP team §99

Introduktion til SKP Team §99 i Guldborgsund Kommune.
SKP Teamet i Guldborgsund Kommune består af 5 personaler med forskellige, men for området relevante uddannelser. Der er 2 social og sundheds assistenter, 2 socialpædagoger, Samt 1 socialrådgiver. Fordelt på 2 kvinder og 3 mænd. Alle 5 medarbejdere bidrager med forskellige fagligheder bundet op på et teoretisk fundament og på den erfaring og personlighed de hver især besidder. Teamet er forankret i og tilknyttet en gruppeleder i Socialpsykiatrien i Guldborgsund Kommune.

Målgruppen for teamet er defineret således: 
De mest socialt udsatte og isolerede stof- og alkoholmisbrugere samt hjemløse, som almindeligvis ikke gør brug af eller ikke kan bruge de allerede eksisterende tilbud. Det samme gør sig gældende for sindslidende uanset om de har en afgrænset psykiatriske diagnose.

Guldborgsund Kommunes kerneopgave: 
Vi skal styrke borgernes mulighed for at mestre egen tilværelse, og i samarbejde med borgerne sikre, at alle kan indgå i relevante fællesskaber.
De borgere som teamet møder i deres hverdag, spænder fra den almindelige fru Hansen, til den meget misbrugende eller udadreagerende borger, med massive problemer. Det kan være unge som gamle, fra 18 år og op.  De kompetencer der efterspørges i SKP arbejdet defineres af de aktuelle borgere, forskellige målgrupper stiller forskellige krav og findes i medarbejdernes egne kompetencer, faglige bagland og samarbejdspartnere. SKP arbejdet foregår på borgerens præmisser og i borgerens tempo. SKP arbejdet foregår ofte alene og under belastende og til tider grænseoverskridende forhold.
Tilbuddet er frivilligt og uden visitation, der arbejdes individuelt og differentieret med udgangspunkt i den enkelte borgers behov, behov der som regel først kendes når der er opbygget en tillidsfuld relation. Som SKP medarbejder er man bundet af fuld tavshedspligt, om borgeren og dennes forhold indtil borgeren selv vælger at give den fri. Borgeren har ret til at være anonym så længe den pågældende ønsker det.
SKP Teamet i Guldborgsund Kommune, har en fælles mail: skpp99@guldborgsund.dk samt et centralt Telefonnummer der altid besvares hverdage mellem kl. 8 og 16, fredage mellem kl. 8 og 13: 54732802.

Tid:
SKP medarbejdernes ser det at have tid som en vigtig del af muligheden for at skabe en god relation. Og bruger derfor den tid der er nødvendig på de enkelte borgere.

Opsøgende:
At være SKP medarbejder indebærer også at være opsøgende. At være opsøgende er både en funktion og en metode. Som metode kan det være, at være synlig i gadebilledet og derigennem få en kontakt, og senere en relation til udsatte borgere.

Screeningsværktøj:
SKP teamet har udarbejdet et screeningsværktøj, til brug ved gennemgang af nye henvendelser/sager. Formålet med værktøjet er at blive skarpere på målgruppe, brobygning, kompetencer og samtidig styrke fagligheden i teamet.