Fjordvang §107 og §108

Fjordvang er et permanent botilbud, der kan rumme borgere med aktivt misbrug, og som tilbyder den fornødne omsorg og støtte. Fjordvang blev etableret i 2001 som et 3-årigt projekt finansieret af det daværende Socialministerium. Efter projektperiodens udløb og frem til nu, er pladsantallet udvidet til 22 pladser.

Fjordvang hører organisatorisk under Forsorgshjemmet Saxenhøj, og det var i brugergruppen på Forsorgshjemmet vi først så, at der manglede et alternativt botilbud til de borgere, der ikke aktuelt magtede at arbejde med deres misbrug, og som ofte havde haft flere mislykkedes behandlingstilbud bag sig. Endvidere har det langvarige misbrug, ofte kombineret med et hårdt liv på gaden, medført, at de har pådraget sig et dårligt fysisk helbred, herunder fysiske sygdomme og/eller psykiske funktionsskader. Borgerne befandt sig i en svingdør mellem psykiatri, misbrugsbehandling og somatiske sygehuse, uden at nogen af disse steder formåede at fastholde dem.