Hjemløs?

Intern afdeling på Forsorgshjemmet Saxenhøj er uvisiteret. Det betyder, at borgerne selv kan henvende sig til Intern afdeling og forhøre sig, om der er en ledig plads. Derudover kan kommuner, regioner, pårørende og andre relevante parter henvende sig.

Ring før ankomst for ikke at gå forgæves. Se telefonnummer under kontaktinfo.