Hvad er motivationsarbejde?

Under udarbejdelse

Det positive menneske syn/den positive kerne

Motivationsarbejde beskæftiger sig, som alle andre teorier og ideologier, med en række grundantagelser om menneskets natur.

Motivationsarbejdets har en grundantagelse om, at mennesket har et positiv menneskesyn, som betyder, at mennesket inderst inde er godt.

Alle mennesker er født med en positiv kerne, og det destruktive eller ”onde” opstår i samspillet mellem mennesket og dets omgivelser/miljø.

Denne anskuelse er ikke et uomtvisteligt bevis, men en personlig tro/overbevisning på menneskets indre konstruktive kræfter.

Kernen består af fire grundværdier, som er beskrivende for menneskets indre kræft. De fire egenskaber i den positive kerne er: Konstruktiv, social, målrettet, og aktiv.

  • Konstruktiv: Med konstruktiv menes, at mennesket stræber efter at være god mod sig selv og andre. Mennesket forsøger at finde livsbekræftende løsninger på de problemer det møder.
  • Social: Med social menes, at mennesket ønsker kontakt med sig selv og andre. Det indretter sig og vil gerne leve sit liv i fællesskab med andre.
  • Målrettet: Med målrettet menes, at alle mennesker ønsker et (for)mål med sin tilværelse. At man vil havde noget at stræbe efter. Dette mål er noget der ligger hinsides hverdagens problemer og bekymringer. Mennesket ønsker at have en orientering i tilværelsen som sådan. Det stræber efter en mening med livet.
  • Aktiv: Med aktiv menes, at mennesket er et skabende væsen. Det handler aktivt i sin livssituation og former sin egen skæbne. Mennesket ønsker forandring og udvikling. Hvis det kan vælge mellem at forsætte som nu eller udføre det samme arbejde på en ny måde, vælger mennesket det sidste/nye.

Ingen er håbløs

Konsekvensen af denne indre kerne er at intet menneske i sandhed kan siges at være håbløs uanset dets handlinger, fysiske eller mentale begrænsninger. Vi bærer alle potentialet for forandring uanset hvor svækket vores livskraft/motivation er blevet

Der findes ingen håbløse situationer: En yderlige konsekvens er den at selvom man arbejder med en hjemløs psykisk syg aktiv misbruger der udebliver fra samtalerne er der stadig håb for forandring af situationen men man kommer som motivations arbejder ikke uden om at møde den fortvivlelse som den latent motiverede bærer på og motivations arbejderen kommer til at se sig selv og situationen som håbløs. MotivationalWork understøtter motivations arbejderen i at genfinde håbet for den latent motiverede og dennes livssituation.

Motivations arbejderen bærer ansvaret for relationen: Den latent motiverede har glemt sit potentiale og tabt håbet for forandring. Dette betyder at de ikke aktivt vil arbejde på at forandre sig da det jo ikke nytter noget. Motivations arbejderen bærer derfor ansvaret for at blive ved at tilbyde mulighed for forandring og søge mulighederne der hvor ingen syntes mulig og trods afvisningerne.


Manifest og Latent Motiveret

Den positive kerne som vi alle fødes med kan enten styrkes eller svækkes gennem de oplevelser vi har. Hvis vi magter at være tilstede i smerten der kommer når livet blæser os omkuld, kan vi bruge energien til at finde nye muligheder (kernen styrkes) eller vi kan når vi blæses omkuld af livet blive liggende fordi vi har mistet troen på os selv (kernen svækkes).

At være manifest betyder altså at de konstruktive kræfter inde i mennesket har overtaget og vi ser muligheder i hvad end livet byder os men også at vi acceptere at intet vare evigt.

At være latent betyder at de destruktive kræfter har overtaget inde i mennesket og vi ser begrænsninger og smerte i hvad end livet byder os. vi forsøger krampagtigt at fastholde den nuværende situation og ser alle forandringer som truende for vores overlevelse.


Modstanden er en Kontaktrebus

Når mennesket er blevet latent vil det ikke aktivt søge at forandre sin situation men tvært imod på overflade gøre alt for at modarbejde forandring. Dvs. ikke komme til møderne, ikke gøre som aftalt, muligvis udvise aggressiv adfærd og bebrejde motivations arbejderen situationen.

Her er det motivations arbejderens opgave at fastholde håbet om forandring hos den latent motiverede og sig selv og se den modstand som den latent motiverede udviser er en kontakt rebus. Den latent ønsker forandringen men har glemt det potentiale han indeholder og tester af om motivations arbejderen er til at stole på hvis den latente skal tåle at mærke livssmerten direkte igen.

”Latent motiverede siger aldrig direkte hvad de mener” En af de modstands rebusser som latent motiverede benytter sig af er at de aldrig siger direkte hvad de mener. I en verden hvor det talte ord er grundlaget for en aftale er dette en udfordring der indbyder til at tro at latent motiverede lyver eller hvis man slet ikke ser testen rent faktisk tror de mener det de siger og så kan man jo ikke samarbejde. Den latent motiveredes tale er en rebus der indeholder en skjult budskab som motivations arbejderen skal løse.


De 6 følelsesmæssige indstillinger

I forhold til at kunne udfører motivations arbejde med en latent motiveret er man nød til at havde noget af give af. Vi tjekker af på 6 følelsesmæssige indstillinger hos os selv over for den latente. Hvis vi har styr på hvor vi er i forhold til de 6 følelsesmæssige indstillinger kan vi begynde vores motivations arbejde. De 6 følelsesmæssige indstillinger er som følger:

  • Engagement
  • Håb
  • Tiltro
  • Respekt
  • Forståelse
  • Ærlighed

De 6 følelsesmæssige indstillinger er de værdier vi konstant møder den latent motiverede med for at hjælpe dem til at genfinde de samme værdier hos sig selv. Al menneskelig relation bør bæres af værdierne Respekt, Forståelse og Ærlighed men da de latent motiverede er fastlåst har de i særlig grad brug for at møde Engagement, Håb og Tiltro ikke blot i ord men i handling for at de kan genopdage troen/motivationen i sig selv.


Beskyttelsesdragten

Beskyttelses dragten er som den positive kernen et abstrakt begreb om hvordan vi arbejder med latent motiverede. Overbevisningen om ingen er håbløs og praktiseringen af de 6 følelsesmæssige indstillinger i relationen er den beskyttelse vi som motivations arbejdere har for at kunne blive stående i den destruktivitet som har overvældet den latent motiverede og som det tager tid at hjælpe op igen. Vi vil blive udsat for et metaforisk og til tider rent fysisk stormvejr og hvis vi ikke har sørget for at passe på os selv er der stor chance for at også vi bliver demotiveret.


Motivations relationen

Al motivations arbejde foregår i motivations relationen mellem den latent motiverede og motivations arbejderen. De øvrige begreber er værktøjer som hjælper os i dette men den basale test handler om ikke at efterlade den latente i sin livskrise men tilbyde andre veje end det at gå til grunde og at man trods modgang ikke er uduelig.