Indhold i livsskolen

I livsskolen er der fokus på følgende temaer

Kommunikation med offentlige instanser: Borgerne guides til at bruge eksempelvis NemID og E-boks, da det er en nødvendighed for at kunne holde sig opdateret. Borgerne lærer at blive fortrolige med at kommunikere med forskellige instanser både elektronisk, telefonisk og ved personligt fremmøde.

Kost

Borgerne kan få inspiration til sund kost og støtte til at overskue en indkøbsliste. Borgerne lærer at mestre hele processen i forhold til at få sund og nærende kost. Dette kan være medvirkende til, at borgeren får en sundere livsstil, så de får så god en helbredstilstand som muligt.


Motion

Borgerne får motion ind som en del af deres hverdag. Mange borgere i målgruppen har diverse livsstilssygdomme. I forhold til dette har et tilbud om at røre sig en gavnlig effekt. Desuden frigøre motion endorfiner og kan derfor give borgerne øget energi.


Socialt samvær

Ofte har borgeren ikke noget netværk, og har måske svært ved at indgå i socialt samspil og kende ”spillereglerne”. Der arbejdes med dette ved at tilbyde fællesaktiviteter og være sammen. Vi kan skabe et andet ”fælles”, hvor glæden ved at være sammen kan rykke grænser, og samtidig skabe forståelse og accept af hinandens forskelligheder og udfordringer.


Behandling

Borgerne har ofte behov for at opleve velbehag og mærke efter i deres krop. Med eksempelvis NADA (akupunktur) og pædagogisk massage kan der både skabes lindring og bedre kontakt til egen krop. Dermed kan det være medvirkende til at udvikle selvfølelsen, ligesom det skaber en relation og tillid borgeren og pædagogen imellem.


Kreativt rum

Her er der mulighed for at fordybe sig med kreative ting. Borgeren kan have et behov for at udtrykke sig – uden at det er verbalt. At fordybe sig og udfolde sig kreativt kan afhjælpe misbrugende og destruktiv livsstil.


Udeliv

Via udendørsaktiviteter skabes fælles oplevelser. Aktiviteterne kan både være personaleplanlagte og borgerstyrede, hvor personalet fungerer som vejledere, således at borgerne får ejerskab og ansvarsfølelse.


Økonomiforståelse

Borgerne guides til at få overblik over deres økonomiske situation, således at de på sigt blandt andet kan få pengene til at række til hele måneden. Samtidig skabes en forståelse for, hvor dyrt det er at vedligeholde et misbrug.


Oplevelser

Borgerne opholder sig det meste af dagen inden for institutionens rammer og områder. Derfor arrangeres ture, hvor det er muligt at komme ud og opleve verden udenfor Saxenhøj. Disse ture kan have et pædagogisk sigte med eksempelvis at genopleve ”Barndommens gade” eller blot for en tur ”ud i det blå”.

De vil også kunne lære at begå sig i det offentlige rum – både i mindre og større grupper.


Undervisning

Det rummelige læringsmiljø er kompetenceskabende og øger borgerens selvværd/selvtillid. Der kan være forskellige ting, som borgerne har behov for undervisning i – eksempelvis hvis vedkommende har svært ved at læse/skrive.