Indskrivning til ophold

Socialmedicinsk afdeling kan kontaktes på telefon 54 73 30 69 for at få dato og tid for, hvornår der kan blive indskrevet.

Der foregår kun indskrivning i dagtimerne mandag – onsdag – fredag i tidsrummet kl. 08:00-10:00. Det er afdelingens læge, som forestår indskrivning.

Ved indskrivning skal der underskrives samtykkeerklæring, for at der kan ydes en koordineret indsats. Ved samtalen underskrives også tryghedsskema.