Kost

Som udgangspunkt forventer vi, at borgeren er selvhjulpen med hensyn til kost.

Men i et samarbejde med Center for afhængighed (CFA), udleveres der hver morgen metadon og anden form for medicin til stofafhængige, der bor på Forsorgshjemmet eller i en anden selvstændig bolig på matriklen.

I den forbindelse har vi konstateret, at denne gruppes fysiske og ernæringsmæssige tilstand generelt er meget dårligt. Vi har derfor på denne baggrund åbnet en morgenmadscafé, hvor der er mulighed for at spise gratis morgenmad, hvor der er åbent i hverdagene fra kl. 07:30-08:45.

Alt efter behov for støtte og vejledning i forhold til øvrige måltider, er der forskellige muligheder for at få hjælp til at være selvhjulpen.