Livsskolen

Livsskolen er et gruppetilbud på Forsorgshjemmet Saxenhøj, som sigter på at give borgerne et meningsfuldt indhold i dagtimerne med fokus på den enkeltes livssituation. Her har borgerne mulighed for at indgå i et fællesskab samt (gen-) erhverve viden og kompetencer til at mestre livet. I et rummeligt, fleksibelt, empatisk og rådgivende læringsmiljø skabes lysten til at tage ansvar for eget liv sammen med borgeren.