Målgruppen

Målgruppen for socialmedicinsk afdeling er borgere med alkoholproblemer, som har brug for afrusning og for hvem et kortvarigt medicinsk afrusningsforløb på sygehus ikke er tilstrækkeligt.

Borgeren skal selv henvende sig til Socialmedicinsk afdeling, hvis der ønskes en afrusning.