Målgruppen

Alle borgere med ophold på Forsorgshjemmet Saxenhøj, som ikke ønsker eller har svært ved at deltage i øvrige tilbud – fx på de sociale værksteder.