Målgruppen

Målgruppen er borgere med misbrug, udfordrende adfærd, psykisk sygdom, misbrugsskader samt alkohol demens, der ikke kan opholde sig i egen bolig eller profiterer af ordinære plejehjem eller støtteforanstaltninger. Undtaget er dog borgere med massivt stort plejebehov.