Målsætning

Målet er at styrke borgernes positive kerne i et gruppetilbud og herigennem lære borgerne, at der er mulighed for at danne relationer uanset formåen; psykisk, fysisk og i forhold til misbrug.

Ved at styrke borgernes sociale færdigheder, sættes de i stand til at danne netværk og skabe relationelle forandringer, der ikke nødvendigvis er hæftet op på deres nuværende fællesskaber.

På længere sigt stiles der efter, at borgerne sammen eller hver for sig udvikler evne til at deltage i allerede eksisterende fællesskaber, og herved formår aktivt at opsøge de tilbud, der er i samfundet (eks. gældssanering, advokathjælp, borgerservice, jobcenter osv.). På den måde klædes borgeren langsomt på til et liv udenfor institutionens rammer.