Metode

På Fjordvang arbejder vi ud fra den svenske psykoterapeut Per Revstedts motivations teori. For mere information, se under punktet Metode.

Herudover arbejder Fjordvang ud fra følgende målsætninger:

  • At borgerne på Fjordvang oplever en højere grad af livskvalitet.
  • At sikre borgerne et sted med mulighed for fred og ro til at leve livet på egne præmisser.
  • At sikre den enkelte borger får den nødvendige og velkvalificerede støtte, omsorg og pleje.

Ud fra disse målsætninger, har vi følgende mål for opholdet på Fjordvang:

  • At hver borger i så vid udstrækning som muligt selv er med til at bestemme hvorledes dagen skal forme sig.
  • At der på Fjordvang er plads til forskellighed og nærvær i en tryg ramme.
  • At Fjordvang opleves som en rummelig boform, uden ”løftede” pegefingre.
  • At hver borger modtager en individuelt tilpasset pædagogisk støtte og omsorg.
  • At hver borger modtager tilbud om udarbejdelse af pædagogisk plan.
  • At hver borger tilbydes støtte til genoptagelse af kontakt til eventuelle pårørende.
  • At hver borger støttes og vejledes i forhold til praktiske opgaver, personlig pleje og socialt samvær