Metode

Det daglige arbejde på Forsorgshjemmet Saxenhøj er præget af omsorg, støtte og motivationsarbejde.

Der arbejdes ud fra psykoterapeut Per Revstedt motivationsteori, som der kan læses mere om, under punktet Metode