Modtagelsen §110

Modtagelsen er den største afdeling på Forsorgshjemmet Saxenhøj og Fjordvang, med plads til 59 borgere.

På Modtagelsen starter alle nye borgere med indskrivning, og der gennemgås de umiddelbare forventninger til opholdet.

Under opholdet bliver borgerne tildelt en kontaktperson, der i samarbejde med borgeren skal arbejde med en udredning og opholdsplan.

Borgerne kan under opholdet få hjælp og vejledning fra socialrådgivere omkring bolig, økonomi, arbejde mm.