Motivationsmetoden

På Forsorgshjemmet Saxenhøj og Fjordvang arbejdes der i alle afdelinger ud fra den svenske psykoterapeut Per Revstedts motivationsteori om at ”Ingen er håbløs”.

Ifølge denne metode har alle mennesker et ønske om at være aktive, konstruktive, målrettede og sociale. Vores vigtigste opgave er at få skabt en god relation til borgeren, og dernæst gennem motiverende samtaler at få styrket den positive kerne, hvorved der kan skabes motivation til en positiv forandring. Vi skal kunne se og rumme borgeren bagved misbruget.

Nøgleordene hertil er: Kontakt, respekt, accept og tiltro til borgeren.

Der lægges endvidere stor vægt på en jeg-støttende indsats, så borgerne bliver i stand til at rumme og håndtere det følelsesmæssige kaos, som de bærer på.

Personalet er uddannet i at have motivationssamtaler med borgerne ud fra metoden.