Opholds- og kostpris

Takster 2020

Egenbetalingen er 91 kr./døgn for logi på §110 tilbud

Hvis borgerne vælger at benytte Forsorgshjemmet Saxenhøjs tilbud om køb af mad, er prisen for kost 79 kr./døgn (17 kr. for morgenmad, 36 kr. for frokost og 26 kr. for aftensmad)

Der tages forbehold for ændringer, fejl og mangler.