Opholds- og kostpris på §110

Takster 2020

På Modtagelsen og Socialmedicinsk afd. er der en egenbetaling på logi og kost, da begge er §110 tilbud efter Lov om Social Service

Logi udgør 91 kr./døgn.

Hvis borgerne vælger at benytte tilbuddet om køb af mad, er prisen for kost 79 kr./døgn (17 kr. for morgenmad, 36 kr. for frokost og 26 kr. for aftensmad)

 

Der tages forbehold for ændringer, fejl og mangler.