Per Revstedt

Per Revstedt er exam. psykolog og exam. psykoterapeut med supervision kompetence og er specialist i klinisk psykologi.

Han har i mange år arbejdet inden for psykiatrisk forsorg og med miljøterapeutisk behandling inden for institutionsforsorgen.

Han har også flere års erfaring som supervisor og lærer inden for socialforsorg, kriminalforsorg og psykiatri.

Hvis du er interesseret i at læse mere om Per Revstedt, henvises der til hans hjemmeside