Personale

På Fjordvang er der ansat socialpædagoger og social- og sundhedsassistenter i en ligelig fordeling.

Desuden er der ansat to køkkenassistenter.

Der er tilknyttet nattevagt på Fjordvang, og beboerne tilses efter behov.

Hvis der er fysisk/psykisk meget dårlige borgere, eller borgere der er terminale, vurderes behovet for at der sættes fast nattevagt på afdelingen.