Personale

Personalet på Modtagelsen består af socialpædagoger, socialrådgiver og social- og sundhedsassistenter.

Modtagelsen er døgnbemandet hele året rundt.