Opholds- og kostpris

Intern afdeling 2018:

Egenbetalingen er 87 kr./døgn for logi.

Hvis borgerne vælger at benytte Forsorgshjemmet Saxenhøjs tilbud om køb af mad, er prisen for kost 75 kr./døgn (17 kr. for morgenmad, 33 kr. for frokost og 25 kr. for aftensmad)

Der tages forbehold for ændringer, fejl og mangler.