Opholds- og kostpris

Intern afdeling 2017:

Egenbetalingen er 91 kr./døgn for logi (69 kr./døgn for unge under 30 år).

Hvis borgerne vælger at benytte Forsorgshjemmet Saxenhøjs tilbud om køb af mad, er prisen for kost 74 kr./døgn (17 kr. for morgenmad, 33 kr. for frokost og 24 kr. for aftensmad)

Der tages forbehold for ændringer, fejl og mangler.