Regler

Der stilles ikke specifikke krav for deltagelse i livsskolen, men det forventes, at borgeren er her, fordi borgeren har lysten til det – og respekterer og behandler andre, sådan som man gerne selv vil behandles. Brug af sanktioner undgås så vidt muligt. I stedet vil respekt og ansvar for fællesskabet være vigtigere end en lav promille – dog accepteres ingen ulovlige stoffer eller indtagelse af alkohol under deltagelsen.

Deltagelse i tilbuddet er frivilligt, men det tilstræbes at lave faste aftaler med den enkelte, således at forventninger er afstemt – og vi på den måde kan give den enkelte følelsen af, at der tages hensyn til vedkommende, samtidig med, at vi også forventer, at vedkommende overholder aftalerne og på den måde bidrager til fællesskabet. Det er netop den enkeltes viden om sig selv, egne tanker og behov kombineret med personalets faglighed, erfaring og forskellige tilbud, der understøtter muligheden for forandring.