Regler

På Fjordvang er der et minimum af regler. Disse er for at sikre, at Fjordvang er et rart sted at opholde sig for såvel borgere som personale.

  • Det er ikke tilladt at indtage alkohol/stoffer på fællesarealerne. Der henvises til egen bolig, eller at gå udenfor matriklen.
  • Det er ikke tilladt at opholde sig på fællesarealerne i så påvirket tilstand, at det er til gene for andre borgere eller personalet. Der henvises til ophold i egen bolig.
  • Vold og trusler om vold accepteres ikke.