Regler

På Modtagelsen er der et minimum af regler for at sikre, at Modtagelsen er et rart sted at opholde sig for borgere og personale.

  1. Det er ikke tilladt at indtage alkohol/stoffer på fællesarealerne. Der henvises til egen bolig, eller at gå udenfor matriklen.
  2. Det er ikke tilladt at opholde sig på fællesarealerne i så påvirket tilstand, at det er til gene for andre borgere og personale. Der henvises til egen bolig.
  3. Vold og trusler om vold accepteres ikke.