Samarbejdspartnere

Under opholdet på socialmedicinsk afdeling samarbejdes der med: Familie/pårørende, læger, misbrugscentre, sagsbehandlere, kriminalforsorg, værger, visitatorer, distriktspsykiatri, hjemmeplejen osv.

Samarbejde med alle instanser/netværk vægtes højt, idet der tilstræbes en bred vidensdeling omkring den enkelte borger, så borgeren trygt og sikkert kan hjælpes bedst muligt på vej.