Samarbejdspartnere

For at sikre borgeren det mest optimale ophold på Fjordvang, vægter vi samarbejdet med alle instanser/netværk meget højt.

Eksempelvis samarbejdes der med: Familie/pårørende, læger, misbrugscentre, sagsbehandlere, kriminalforsorg, værger, visitatorer, distriktspsykiatri, hjemmeplejen osv.