Samarbejdspartnere

Under opholdet samarbejdes der med relevante instanser/netværk. F.eks. familie/pårørende, læge, misbrugscentre, sagsbehandlere, psykiatri mm.