Socialpædagogisk støtte

For at modtage § 85 støtte i eget hjem gennem ekstern afdeling skal borgeren visiteres gennem Visitationen i Center for Socialområdet, Guldborgsund Kommune. På baggrund af støtteansøgning og besøg hos borgeren laver visitationen en udredning og en handleplan, som efterfølgende danner rammen for støttens omfang.

Støttemedarbejderen i ekstern afdeling udarbejder, i tæt samarbejde med borgeren, en pædagogisk plan, som sætter mål og skaber retning i forhold til hvad støtten konkret gives til, og hvad borgeren ønsker at opnå med støtten.