Startboliger

Projekt ’startboliger’ er et samarbejde mellem Boligselskabet Domea og Guldborgsund Kommune finansieret af midler fra Ministeriet for by, bolig og landdistrikter. Projektets løbetid er 15 år.

Startboligerne er beliggende i Nykøbing bymidte, tæt på handelsmuligheder, uddannelsesinstitutioner og offentlig transport. Projektet råder over 12 boliger.

Målgruppen er unge ml. 18-24 år, der ikke er berettiget til støtte efter serviceloven, og de er kendetegnet ved at have mindre sociale udfordringer og derfor svært ved at bo selvstændigt og fastholde boligen. Derudover kan de unge have problemer med at begå sig i sociale sammenhænge samt være udfordret i forhold til at fastholde eller påbegynde en uddannelse eller arbejde. For at få en startbolig skal de unge i målgruppen være motiverede og selv ansøge om og ønske at modtage hjælp og støtte.

Formålet er at sikre den unge en god og værdig start på livet i egen bolig, og som en forebyggende indsats skabe et understøttende og udviklende miljø, der forhindrer hjemløshed og isolation.

Der er tilknyttet en social vicevært som sammen med den unge, arbejder med at udvikle kompetencer, så den unge bliver i stand til at fastholde boligen, opstarte/ fastholde uddannelse eller arbejde, samt give den unge støtte, rådgivning og vejledning og dermed gøre den unge i stand til at klare sig med mindst mulig støtte.

Den sociale vicevært kan fx hjælpe med: Botræning; at komme op om morgenen, pædagogisk støtte, motiverende samtaler, kontakt til og med offentlige instanser, bisidder ved møder, økonomi og igangsætte sociale aktiviteter.

Den sociale vicevært holder til i et nærliggende kontor, der også fungerer som et sted, hvor de unge kan droppe ind for en snak eller en kop kaffe.