Udvidet uddannelse i metoden

Den udvidede uddannelse i metoden er et uddannelses forløb over 8 moduler/dage, hvor du undervises dybere i den praktiske udførsel og metodikker i afholdelse af motivationsforløb med én eller flere borgere.

Det er en forudsætning for at blive optaget på den udvidede uddannelse, at du har gennemført grunduddannelsen i metoden. Du vil efter endt uddannelse være i stand til at afholde motivationsforløb med dine borgere