Undervisning

Dansk Center for Motivations arbejde (DCM), er Forsorgshjemmet Saxenhøjs afdeling for formidling af motivationsmetoden, som er udarbejdet af den svenske psykolog og psykoterapeut Per Revstedt.

Metoden og dens universelle budskab om, at ingen er håbløs, er det fælles teoretiske fundament, som vi arbejder ud fra på Forsorgshjemmet Saxenhøj og Fjordvang.

Vi kan, som de eneste i Danmark (udover Per Revstedt selv), med stolthed kalde os certificeret i motivationsmetoden.

DCM tilbyder et bredt udvalg af tilbud i og om motivations metoden, herunder: