Målgruppen – Kløverbo

Målgruppen for Kløverbo er mennesker der grundet betydelig nedsat psykiske funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner, pleje og omsorg.

Beboerne på Kløverbo har ofte meget komplekse psykiske og/eller kognitive vanskeligheder og udfordringer, og har behov for lettere afskærmning.

Det drejer sig eksempelvis om følgende udfordringer:

  • Erhvervet hjerneskade
  • Demens
  • Anden psykiatriske diagnoser, som f.eks. skizofreni
  • Anden svært rummelig adfærd

Derudover kan borgerne have sekundære udfordringer, som f.eks.:

  • Affektive lidelser som f.eks. angst
  • Kognitive udfordringer
  • Anden psykisk vanskelighed som medfører svært rummelig adfærd.