Forløb i Liv i egen bolig

Indsatsen i "Liv i egen bolig" er bygget op som et CTI-forløb.

De første to måneder er et udredningsforløb, hvor der samles viden om borgerens livssituation, ressourcer, begrænsninger, sociale færdigheder og eventuelle handicap. Udredningsforløbet må maksimalt tage seks uger, fra borgeren har sagt til tilbuddet om bostøtte. 

Der stilles krav til, at borgeren deltager aktivt i udredningen, for at tage imod tilbuddet om bostøtte. Skulle det blive besværliggjort af borgerens manglende fremmøde, udfærdiger medarbejderen udredningen ved hjælp af egne eller kollegaers observationer, informations fra relevante samarbejdspartnere m.m.

Borgeren bliver i forbindelse med udredningen screenet for at vurdere, om Liv i egen bolig er det rette tilbud, eller om et andet tilbud vil være det rette for den enkelte.

Efter udredningen starter det egentlig CTI-forløb i Liv i egen bolig.

Fase 1 (3 måneder)

I de første tre måneder arbejdes der med udgangspunkt i botræning, med et særligt fokus på de begrænsninger, borgeren har i forhold til at strukturere en hverdag i egen bolig. Der udarbejdes en indsatsplan, som danner baggrund for arbejdet og de mål, borgeren har i forbindelse med tilknytningen til Liv i egen bolig.

Derudover sættes der fokus på ugeplaner, fællesaktiveteter, netværksdannelse, motivationssamtaler, økonomi mm.

Fase 2 (3 måneder)

Der arbejdes forsat med at skabe struktur i hverdagen og de udfordringer, der er beskrevet i udredningen. Der arbejdes med de udviklingsmål, der er beskrevet i indsatsplanen. I motivationssamtalerne vil der i denne fase være mulighed for at konfrontere kraftigere, end i fase 1.

Mod slutningen af fase 2 afprøves det, hvorvidt borgeren vil være i stand til at klare sig uden støtte eller mindre omgangsrig støtte. Det gøres ved, at borgeren tager over på flere og flere opgaver, og hyppigheden af besøgene mindskes.

Det vurderes også, om borgeren vil kunne klare sig uden støtte, eller om fremtidig støtte vil være nødvendig. Vurderes det, at der skal være fremtidig støtte, skal der sammen med borgeren laves støtteansøgning, der mailes til visitationen.

Fase 3

Borgeren overtager i denne fase løbende flere og flere opgaver, med henblik på afslutning af støtten. Skal borgeren overgå til anden støtte, er det vigtigt, at borgeren forberedes på dette og får et indblik i, hvilket tilbud vedkommende overgår til.

Hvis borgeren overgår til anden støtte, indkaldes til overlapsmøde med den kommende støtte.