Målgruppe

Målgruppen består af de borgere, der er i målgruppen for en foranstaltning efter enten SEL §85 eller §107.

  • Borgere i alderen 18-30 år, som er indskrevet i midlertidigt botilbud jf. SEL §107.
  • Borgere, der er bevilget mange støttetimer jf. SEL §85, hvor der ikke opnås den ønskede udvikling og evne til selvforvaltning.
  • Borgere, hvor funktionsniveau og støttebehov ikke er tilstrækkeligt afklaret i forhold til eventuel bevilling af midlertidigt botilbud jf. SEL § 107, og hvor der samtidig er et behov for, at borgeren bevilliges støtte.
  • Borgere, der har boet en årrække i et midlertidigt botilbud jf. §107, hvor det vurderes relevant, at borgeren kan udskrives til egen bolig. 

Udover ovenstående, har indsatsen særligt fokus på borgere med dobbeltdiagnoser (det vil sige borgere, der har en psykiatrisk lidelse kombineret med en afhængighedslidelse). Tilbuddet har ligeledes fokus på borgere, der har angst som en hovedproblematik.