Målgruppen

Borgere med særlige sociale problemer, der samtidig ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig. Opholdet på Intern afdeling er midlertidigt og det forventes, at borgerne er aktivt boligsøgende under opholdet.