Personale

På Intern afdeling er der ansat socialpædagoger, socialrådgivere, skolelærere og social- og sundhedsassistenter.

Intern afdeling er døgnbemandet hele året rundt.