Målgruppen

Målgruppen for socialmedicinsk afdeling er borgere med alkoholproblemer, som har brug for afrusning og for hvem et kortvarigt medicinsk afrusningsforløb på sygehus ikke er tilstrækkeligt.

Borgere kan henvises fra §110, egen bolig, praktiserende læger, sygehuset, pårørende eller andre samarbejdspartnere.